NJNet Vyjádření
Vyjádření k existenci technické infrastruktury sítě a zařízení elektronických komunikací

V souladu s § 161 zákona číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon) na vyžádání stavebníka vydáme vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací a zařízení v naší správě.

Žádosti o toto vyjádření je možno předat elektronicky e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tuto variantu upřednostňujeme) nebo zaslat na adresu: OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava. Žádost musí vždy obsahovat kontakt pro elektronickou odpověď a adresu žadatele, pokud není fakturační adresa shodná, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

Jsme vlastníci technické infrastruktury ve městě Nový Jičín.

Náklady spojené se zajištěním vyjádření činí 250,- Kč bez DPH za případ kdy dojde k dotčení a 100,- Kč bez DPH za případ kdy nedojde k dotčení. Poplatek vyjadřuje pouze část nákladů spojených s agendou poskytování dané služby a nezahrnuje náklady na separaci dat (geodetické zaměření kabelových tras v daných lokalitách), ty budou účtovány navíc podle požadovaného rozsahu. Hotové vyjádření bude žadateli zasláno elektronicky po uhrazení faktury.

Geodetické vytyčení technické infrastruktury sítě a zařízení elektronických komunikací

Na vyžádání stavebníka nebo jím pověřené osoby provedeme geodetické vytýčení dle jednotlivých vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací naší společnosti.

Žádosti o geodetické vytýčení je možno předat elektronicky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , (tuto variantu upřednostňujeme) nebo zaslat na adresu: OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava. Žádost musí vždy obsahovat telefonní kontakt.

Cena za vytýčení podzemního sítě elektronických komunikací

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny bez DPH.

DPH bude k této ceně připočtena ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Zaměření a vytýčení sítě 30 min. 250,- Kč

Doprava (kilometrovné) 10Kč/km